بررسی قوانین و ضمانت اجراهای جرائم علیه حریم خصوصی کاربران فضای مجازی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه رشته فقه و مبانی حقوق و اندیشه دانشگاه امام خمینی (ره)، تهران، ایران

2 دانشیار گروه حقوق اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق،واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ،ایران

چکیده

گسترش روزافزون انواع پیام‌رسان‌ها و فعالیت قریب به 40 میلیون کاربر ایرانی از یکسو و تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر حفظ امنیت حریم خصوصی در پیام‌رسان‌های داخلی از دیگر سو، اهمیت تبیین مبانی فقهی-حقوقی حریم خصوصی، بررسی رابطه آن با حاکمیت و آثار مترتب بر آن در حوزه پیام‌رسان‌ها را می‌رساند و از اهداف کلی این پژوهش نیز هست. پژوهش حاضر درصدد آن است تا از حق حریم خصوصی فردی، حق حاکمیت در دسترسی به اطلاعات و داده‌های افراد در پیام‌رسان‌های داخلی در جهت نیل به حفظ امنیت، نظم اجتماعی و جلوگیری از زیان جامعه دفاع نماید. این پژوهش به بررسی قوانینی می‌پردازد که مجازات و جرائم حوزه حریم خصوصی افراد در فضای مجازی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. شیوه تحقیق، توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه‌ای است. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که حریم خصوصی در فضای مجازی ایران از حمایت و اهمیت چندانی برخوردار نیست و با خلأها، نواقص، ابهامات و اجمال در قانون‌گذاری در سطوح قوانین اساسی و عادی نیز روبروست. همچنین در حیطه حقوق شهروندی، آیین دادرسی کیفری و حمایت‌های کیفری، تنقیح، اصلاح قوانین و بازنگری در رویکردها ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

کلیدواژه‌ها