شناسایی مولفه‌های توانمندسازی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی بر اساس آموزه‌های نهج‌البلاغه (یک روش کیفی: تحلیل محتوی اسنادی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش با هدف شناسایی مولفه­ های توانمندسازی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی بر اساس آموزه­ های نهج ­البلاغه انجام پذیرفته است. پژوهش کیفی، از نوع تحلیل اسنادی بود. جامعه آماری شامل کتاب نهج­ البلاغه ترجمه دشتى(1330 ش)، که شامل 625 صفحه، 241 خطبه، 79 نامه و 480 حکمت می‌باشد. روش نمونه­ گیری، سرشماری است. برای جمع‌آوری داده‌ها چک‌لیست مناسب، طراحی و روایات امام علی(ع) در نهج­ البلاغه تحلیل شد. از آن جا که معیارهای دقت در تحلیل محتوا را اعتبار، انتقال­ پذیری، قابلیت اعتماد و قابلیت تأیید بیان می­کنند، جهت تعیین اعتبار از راهبردی چون بازبینی صاحب نظران استفاده شد. برای سنجش بازبینی صاحب نظران، متن کامل کدها و طبقات در اختیار 3 نفر از متخصصین مسائل دینی با محوریت بیانات امام علی(ع) قرار گرفت و نظرات ایشان در اصلاح و یا تأیید، مورد استفاده گرفت. همچنین در ارتباط با تأییدپذیری فرایند، تلاش شد تا کلیه مراحل فعالیت­ها به دقت ثبت گردد. از تحلیل نتایج 8  مولفه و 45  شاخص استخراج شود از جمله؛ استقلال (شامل 4 شاخص)؛ مسئولیت­پذیری (شامل6 شاخص)؛ خودکنترلی (شامل 8 شاخص)؛ عزت نفس (شامل 6 شاخص)؛ اعتمادسازی (شامل 4 شاخص)؛ الگوگیری (شامل 5 شاخص)؛ دانش­افزایی (شامل 6 شاخص) و انضباط کاری (شامل 6 شاخص) می­باشند.

کلیدواژه‌ها