سیر تحولات زندان‌ها در جهان باستان با تکیه بر صدر اسلام (تا پایان دوره اموی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، واحد بافت، دانشگاه آزاد اسلامی، بافت، ایران.

2 گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، واحد بافت، دانشگاه آزاد اسلامی، بافت، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر سیر تحولات زندان ها در جهان باستان با تکیه بر صدر اسلام (تا پایان دوره اموی) است. روش پژوهش در این تحقیق توصیفی تحلیلی است. یافته های نشان می دهد. اولین زندان در جهان باستان به شهر رم اختصاص داده شده است. در این دوران سلولوس(شیوه مجازات)، لاتومیا (بخشی از یک زندان بزرگ) و تولیانوم (زندان) وجود داشت. بعدا در سال۳۶۷ میلادی نخستین نظامنامه و مجمع القوانین توسط ژوستینیان تدوین گردید که قوانین جنایی آن، مورد توجه امپراتوران بعدی قرار گرفت. در شرق باستان هم در مصر ،بین النهرین و ایران زندان های وجود داشته است. در عربستان تا قبل از اسلام اعراب، طبق رسوم جاری و عرف ثار عمل می کردند . اما با ظهور اسلام کار زندانی کردن در مسجد یا دهلیز صورت گرفت. از زمان خلیفه عمر نیاز به یک ساختمان مستقل برای زندان احساس شد وی زندان عارم را ایجاد کرد. احداث دو زندان نافع (از نی) و مخیس(سنگ) در کوفه توسط امام علی(ع) بوده است. همچنین علی (ع) اولین نفری بود که در راستای حمایت از زندانیان برای زندان هزینه ها و برای اسرا از بیت المال مسلمین حقوق اختصاص داد. در دوره اموی زندان ها گسترش یافتند، و کم کم زندانهای متعدد به اسم شهری که در آن واقع شده بود

کلیدواژه‌ها