«عدالت از منظر رهبران جمهوری اسلامی ایران»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

خیابان مجاهدین، خیابان زرین خامه، پلاک ۱۸ واحد ۶

10.30510/psi.2022.273603.1541

چکیده

عدالت از اصول اساسی در اندیشه متفکران بیشماری است. تمامی ادیان ابراهیمی نیز بر عدالت تاکید داشته اند. قرآن کریم و سیره رسول الله(ص) و ائمه اطهار به عدالت اجتماعی توجه فراوان داشته اند. پرسش اساسی این مقاله عبارت است از این که امام خمینی(ره) و آیت الله خامنه‌ای نسبت به عدالت اجتماعی چه نگاهی داشتند. فرضیه ای که در این مقاله به اثبات می رسد این است که رهبران جمهوری اسلامی ایران در تمامی برنامه های تقنینی، قضا و اجرایی کشور توجه ویژه ای به رعایت عدالت اجتماعی و حذف شکاف های طبقاتی و حمایت از محرومان و پابرهنگان و به طور کلی اقشار محروم جامعه را مدنظر داشته است. به عبارت دیگر؛ از نظر ایشان عدالت تنها یک حسنه‌ی اخلاقی نیست، بلکه یک اصل اجتماعی بزرگ است که می بایست به طور ویژه به آن توجه نمود. عدالت دارای ابعاد مختلف است. در این مقاله تلاش می شود تا ابعاد گوناگون عدالت را در نگاه رهبران جمهوری اسلامی ایران دانست. روشی که در این مقاله برای دستیابی به اثبات فرضیه مورد بهره برداری قرار گرفته است روش توصیفی و تحلیلی است. در این روش تلاش می شود تا اسناد و آثار موجود را به صورت توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار داد. روش جمع آوری داده ها نیز به صورت کتابخانه ای و اسنادی است.

کلیدواژه‌ها