جهت‌گیری سیاست خارجی جمهوری گرجستان؛ تمایل به غرب یا شرق! (2008-2020)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه روابط بین الملل، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

جمهوری گرجستان، امروزه بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی متعددی را به خود جلب کرده و اهمیت فوق‌العاده تاریخی خود را مجدد بازیافته است. گرجستان که زمانی، حیات خلوت و حوزه نفوذ بلادرنگ روسیه و اتحاد جماهیر شوروی بود و در ادوار متمادی تاریخ نیز محل منازعه و رقابت بازیگران منطقه بوده است، اکنون به محل رقابت قدرت‌های بزرگ کنونی تبدیل شده و هرکدام از بازیگران منطقه‌ای و جهانی به دنبال حضور، نفوذ و تامین هرچه بیشتر منافع خود هستند. برای درک بهتر اهمیت این منطقه برای قدرت‌های بزرگ بویژه آمریکا و روسیه و گرایشات گرجستان به هریک از این دو قدرت، به بررسی اهداف این دو قدرت در منطقه قفقاز جنوبی پرداخته می‌شود. در پژوهش پیش‌رو این پرسش مطرح می‌گردد که کشور گرجستان از سال 2008 به بعد به سمت کدام قدرت شرق و غرب متمایل بوده است؟ و به تأثیر این جهت‌گیری‌های در رابطه با ایران اشاره خواهد شد. در واقع این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی این فرضیه می‌پردازد که گرجستان برای همکاری با ناتو، دارای انگیزه‌هایی هست. بنظر می‌رسد، جمهوری گرجستان حضور ناتو را بعنوان مقدمه‌ای برای اروپایی شدن ترجیحاً دریافت کمک‌های مالی بیشتر می‌داند. نتیجتا می‌توان بیان نمود که از میان دو بازیگر فرامنطقه‌ای، نقش آمریکا از دیگران بارزتر بنظر می-رسد. آمریکا دارای منافع منطقه‌ای در گرجستان است

کلیدواژه‌ها