ارائه روش مبتنی بر پروتکل بلاک چین به منظور بهینه سازی سطح درآمد و مالیات در حوزه بهداشت و سلامت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.تهران. ایران

2 استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزو.تهران. ایران

3 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز. تهران. ایران

چکیده

، سهم گروه مشاغل از تولید ناخالصحدود ۳۶ درصد است. در نتیجه سهم مالیاتی این گروه نیز از کل مالیات باید حدود ۳۶ درصد باشد.طبق قانون بودجه سال ۱۳۹۸ تنها ۷ درصد از کل مالیات (۱۰ هزار میلیارد تومان) از مشاغل اخذ می شود. در نتیجه اگر با یک جدول تناسب مقدار ۸ درصد به ۳۶ درصد رسانده شود مقدار واقعی فرار مالیاتی گروه مشاغل مشخص می شود. این مقدار حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان است. رقم ۴۰ هزار میلیارد تومانی فرار مالیاتی گروه مشاغل در صورتی محاسبه شده که سهم این گروه از کل تولید ناخالص ملی ۳۶ درصد باشد نه بیشتر.حداقل میزان فرار مالیاتی در تنها یکی از گروه های ذکر شده است. بررسی بودجه های سنواتی در سال ۱۳۹۶ در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز مدعی وجود شش هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی بخش سلامت بوده است. از این رو مجلس شورای اسلامی پیشنهاد الحاق بندهایی را داد که بر اساس آن مراکز درمانی مکلف اند ۱۰ درصد از حق الزحمه یا حق العمل پزشکی پزشکان را که به موجب دریافت وجه | صورت حساب های ارسالی به بیمه ها یا نقدا از طرف بیمار پرداخت می شود، به عنوان على الحساب مالیات کسر کنند و به نام پزشک مربوطه تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورت حساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند[2].

کلیدواژه‌ها