رویکرد سیاسی جنایی تقنینی ایران نسبت به زنان بزه‌دیده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان ایران

2 استاد تمام گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان ایران.

3 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان ایران.

10.30510/psi.2021.290404.1811

چکیده

بحث درباره‌ی زنان و ناحقی‌های وارده بر آنان بحث بسیار مهمی است و گسترش فزاینده ناحقی بر دختران و زنان تمام دنیا نشان‌گر اهمیت توجه به آن و ضرورت تدوین یک سیاست جنایی کارآمد و مؤثر در این زمینه است. با این وجود به نظر می‌رسد قانون‌ در برابر جرائم خشونت‌بار نسبت به زنان، در اغلب موارد تدابیر عام و کلی اتخاذ کرده است. بنابراین آن‌چه ضروری است تدابیر اصولی برای حمایت قانونی و کیفری بدون تبعیض و با در نظر گرفتن جنسیت زن برای مسائل قانونی مربوط به زنان است، تا کارآمدی لازم در قانون در قبال زن رعایت شود. باتوجه به این‌که حقوق زنان یکی‌از مهم‌ترین رشته‌های حقوق بشر و موقعیت حقوق زنان در هر اجتماعی بهترین شاخص و تراز برای سنجش جایگاه حقوق بشر در آن اجتماع است، بر همین اساس این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی رویکرهای سیاسی جنایی – تقنینی ایران در قابل زنان بزه‌دیده پرداخته است. هدف از این پژوهش رسیدن به پاسخ این پرسش است که آیا حمایت شایسته قانونی، مدنی، مالی و ... از زنان بزه‌دیده صورت گرفته است یا نه؟ و به این نتیجه رسیده است که بزه‌دیدگی زنان به معنی خاص آن به‌طور شایسته مورد پذیرش قانون‌گذار ایران قرار نگرفته و زنان در موارد معدودی از نظام عدالت کیفری برخوردارند و تنها برخی قوانین درباره‌ی آنان وضع شده و حمایت‌ها بیشتر در قالب کیفری بوده است و کافی و قانع‌کننده نیست.

کلیدواژه‌ها