دیدگاه نویسندگان روزنامه کاوه نسبت به اقشار اجتماعی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تاریخ، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه تاریخ،و احد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.30510/psi.2022.338199.3365

چکیده

اولین شماره نشریه کاوه باتلاش و مدیریت سیدحسن تقی زاده در روز سوم بهمن 1294 ش به زبان فارسی در برلین آلمان منتشر شد. این مجله از جمله مهم‌ترین منابع پیرامون باستان‌گرایی در ایران به شمار می‌آمد. انتشار نشریه کاوه نتیجه سرخوردگی نویسندگان و روشنفکران عصر مشروطه از تحقق شعارهای نهضت مشروطیت قلمداد شده است.این نشریه در دوره دوم که از سال ۱۳۳۸ تا ۱۳۴۰ ه‍. ق. به طور منظم هر ماه یک شماره منتشر می‌شددر قالب ماهنامه‏اى تحلیلی در برلین آغاز گردید و برعکس دوره نخست که رویکردى صرفا سیاسى داشت، این‏بار مجله با رهیافتى انتقادی به مسائل اجتماعى ـ سیاسى ایران و با رویکردى روشنفکرانه منتشر می شد .نویسندگان روزنامه کاوه معتقد بودند که انحطاط ایران در عرصه علمی، فرهنگی و حتی اخلاقی باعث شده است که کشورما صد هزار فرسنگ از ملل متمدن اروپا عقب بماند. این‏بار مجله با رهیافتى انتقادی به مسائل اجتماعى ـ سیاسى ایران و با رویکردى روشنفکرانه منتشر می شد .نویسندگان روزنامه کاوه معتقد بودند که انحطاط ایران در عرصه علمی، فرهنگی و حتی اخلاقی باعث شده است که کشورما صد هزار فرسنگ از ملل متمدن اروپا عقب بماند.

کلیدواژه‌ها