چالش ها و فرصت های امنیتی-سیاسی ایران و امریکا در منطقه خلیج فارس(2018-2020)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای گروه روابط بین الملل و علوم سیاسی ،واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی،تبریز،ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز،تبریز، ایران

3 ستادیارگروه روابط بین الملل و علوم سیاسی ،واحدتبریز،دانشگاه آزاداسلامی،تبریز،ایران

4 استاد وایط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

10.30510/psi.2022.342125.3458

چکیده

مسئله امنیت یکی از معضلات دنیای امروز به طور عام و به شکل خاص در خلیج فارس است. خلیج فارس به عنوان بزرگترین منبع انرژی در جهان از نظر امنیتی هم برای قدرت های بزرگ و هم برای کشورهای این حوزه از حساسیت ویژه ای برخوردار است. این امر باعث ایجاد بسیاری از چالش های امنیتی در منطقه شده است. ایران به عنوان قدرت غالب در این منطقه که طولانی ترین مرز را با خلیج فارس دارد ، بدون حضور قدرت های بزرگ ، پس از انقلاب به دنبال امنیت جمعی بوده است. جمهوری اسلامی ایران که پس از انقلاب با یک هویت جدید وارد معادله جهانی شده است ، می خواهد یک استراتژی امنیتی داشته باشد که منافع ایالات متحده و قدرت های بزرگ را به چالش بکشد. اما مسئله اصلی در این منطقه همکاری کشورهای منطقه با آمریکا و تقابل آنها با ایران است که پس از انقلاب منطقه را با چالش های امنیتی روبرو کرده است. در این بین جمهوری اسلامی می تواند از تهدیدات حضور امریکا در منطقه فرصت سازی کند و با همگرایی بیشتر با کشورهای منطقه خلیج فارس فرصت های عملی به وجود آورد.از جانب دیگر پیروزی جو بایدن در انتخابات امریکا، می تواند به عنوان فرصتی جدید برای تعامل جمهوری اسلامی ایران با کشورهای منطقه باشد. به هرصورت این مقاله به دنبال پاسخ به این سوال است که چالش ها و فرصت های امنیتی-سیاسی ایران و امریکا در منطقه خلیج فارس را چگونه می توان تبیین کرد

کلیدواژه‌ها