تاثیر ای اس ای پاکستان بر امنیت مرزی ایران افغانستان تاکید برگروهک های تروریستی از جمله طالبان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی،گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل،واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 استادیار، گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

3 دانشیار،گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل،علوم انتظامی، دانشگاه علوم انتظامی، تهران، ایران

چکیده

آی اس آی در زمینه هایی مهمی چون آموزش، تأمین سرمایه ، کمک مالی، مهمات و امکانات ضروری از طالبان حمایت میکند. دلایل حمایت آی اس آی از طالبان متعدد است، با وجود عوامل پیوندگر قومی مذهب، نژاد، زبان در مرزهای ایران ، افغانستان و توسعه نیافتگی استانهای مرزی ،سیستان و بلوچستان و مناطق شرقی ایران تفسیرهای ایدئولوژیک از مذهب منجر به خشونت و واگرایی مستمری خواهد شد، به طوری که روند پیش بینی آینده روابط دو ایران ، افغانستان را با ابهام مواجه کرده است. اصل منازعات پاکستان و ایران حول مسائل ایدئولوژیک به نمایندگی مذهب و قومیت است با حمایت های نیروی اطلاعاتی ای اس ای پاکستان در افغانستان و همچنین اتاق های فکر ایالات متحده آمریکا (سیا) و رژیم صهینویستی (موساد) و با پول عربستان سعودی و تجهیزات به جا مانده امریکا در افغانستان با توجه به قرائن شواهد ملاقاتهای اخیر سپهبد ندیم انجم رئیس سازمان اطلاعاتی ای اس ای پاکستان با اطلاعات سیا و موساد در صدد تقویت طالبان و تفکر داعشی در کشور افغانستان و به مخاطره انداختن امنیت مرزی ایران ، افغانستان هستند. به استناد گفته های چهره های سیاسی و شخصیت های حقیقی و حقوقی ، به جرات می توان گفت که «طالبان تامین کننده منافع استرانژیک کشور های آمریکا،عربستان سعودی ،امارات متحده عربی ،انگلستان و به ویژه پاکستان هستند. هدف این مقاله بررسی و تبیین سیستم اطلاعاتی پاکستان(ای اس ای)در نا امنی مرزی ایران وافغانستان است.

کلیدواژه‌ها