دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 9، اردیبهشت 1399، صفحه 1-254 
ارائه الگوی بازاریابی حسی در صنعت مواد غذایی

صفحه 489-508

10.30510/psi.2021.315144.2634

مرتضی مینویی؛ حسین قره بیگلو؛ یعقوب علوی متین؛ سیروس فخیمی آذر


تاثیر تغییر جنسیت دوجنسه‌ها بر پرداخت دیه از منظر فقه و حقوق

صفحه 573-589

10.30510/psi.2021.315951.2658

سوفیا دیوسالار مهاجر؛ بیت اله دیوسالار؛ فخراله ملایی کندلوس


پیشگیری اجتماعی از بزه دیدگی زنان در محیط های شغلی

صفحه 590-612

10.30510/psi.2021.316571.2667

نسرین محمودی؛ محمد ابراهیم شمس ناتری؛ سیّد محمود میرخلیلی


تبیین جرم سیاسی و عناصر تشکیل دهنده آن در نظام کیفری ایران

صفحه 613-629

10.30510/psi.2021.316766.2694

افشین حاجی پور؛ محمود قیوم زاده (نویسنده مسئول)؛ حسین حبیبی تبار


بررسی علل و عوامل ایجاد کننده یا ترغیب کننده عدم رعایت حجاب شرعی در بین زنان کشور

صفحه 692-710

10.30510/psi.2021.318836.2779

حمیدرضا عباسپور مبارکه؛ قدرت الله خسروشاهی (نویسنده مسئول)؛ محمدحسین پوریانی


راهبرد ایالات متحده امریکا برای تغییر رژیم و تغییر رفتار کشورها

صفحه 882-899

10.30510/psi.2022.339283.3399

حامد دانائی یوسف آباد؛ محمد یوسفی جویباری؛ پرویز احدی؛ علیرضا اسمعیل زاد


تحلیل عملکرد رسانه‌ای شبکه‌های تلویزیونی CBC کانادا و NRK نروژ مبتنی بر رویکرد کارکردهای رسانه لاسول و رایت

صفحه 2319-2336

10.30510/psi.2022.339788.3408

مهستان معصومی؛ افسانه مظفری (نویسنده مسئول)؛ علی اکبر فرهنگی؛ زهرا خرازی محمدوندی آذر؛ طهمورث شیری


شناسایی دولت در حقوق بین الملل کلاسیک

صفحه 2381-2406

10.30510/psi.2022.339064.3393

علیرضا نصیری اقدم؛ امیر محمودی؛ افشین زرگر


تدوین معیارهای حقوقی شناسایی ذی‌نفعان در پرونده‌های محیط زیستی

صفحه 2508-2525

10.30510/psi.2022.360458.3923

محمدعلی رضایی آهنگرانی؛ منصور پورنوری؛ سید عباس پورهاشمی؛ داریوش کریمی


بررسی تحلیل مضامین عرفانی گلشن‌راز شبستری.

صفحه 2526-2540

10.30510/psi.2022.361441.3950

سعیده قدم السلطانی؛ محبوبه ضیاء خدادادیان؛ فرزاد عبّاسی؛ مهدی نوروز