تطبیق اندیشه های سیاسی و حقوقی روابط بین الملل در هزاره سوم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه حقوق،دانشگاه ازاد اسلامی واحد بین المللی قشم

2 کارشناسی حقوق،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده

هدف این مقاله تطبیق اندیشه های سیاسی و حقوقی میان روابط بین الملل در آغاز هزاره ی سوم میلادی است. از این رو این سؤال مطرح بود که نظام بین الملل پس از فروپاشی شوروی دارای چه فرایندهای کلانی است که بازیگران را در اتخاذ خط مشی سیاست خارجی محدود می کند؟ پژوهش نشان می دهد که مواردی نظیر گسترش نقش افکار عمومی ملی و جهانی، افزایش اهمیت و جایگاه سازمانهای تروریستی در ناامنی جهانی، توسعه ی امواج دموکراسی خواهی و افزایش تعداد نظام های دموکراتیک شده،فرایند چند بعدی جهانی شدن، تحول در گفتمان امنیت و چند لایه شدن آن و در نهایت منطقه گرایی اقتصادی و امنیتی هستند که نظام بین الملل را متأثر ساخته اند. لذا دولتها صرفنظر از محدودیتهای ساختاری با محدودیتهای فرآیندی نیز مواجه هستند و ناچارند که چنین محدودیت هایی را در اتخاذ و اجرای سیاست خارجی در نظر گیرند.
.
.
.
.
.

کلیدواژه‌ها