بررسی آثار حقوقی اعطای تابعیت ایرانی به کودکان ناشی از پدران افغانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

10.30510/psi.2023.426227.4393

چکیده

تابعیت از مسائل اساسی در حقوق اساسی آدمی است. پیش از تصویب قانون مدنی در ایران، قانون تابعیت به تصویب رسید اما در سال 1313 قانون مدنی به صورت کامل به این موضوع پرداخت. با شروع جنگ شوروی با افغانستان سیل مهاجرت مردان افغانستانی به ایران شروع شد. برخی از این مردان با زنان ایرانی ازدواج کردند. فرزندان حاصل از این ازدواج با چالش تابعیت روبرو گردیدند. قانون مدنی مصوب 1313 به موضوع تابعیت پرداخته است. قانون مذکور در مورد تابعیت از مادر دارای ابهامات و چالش هایی بود. در سال 1385 مجلس شورای اسلامی ماده واحده ای را به تصویب رساند که آن ماده واحده نیز نتوانست مشکل را حل کند. در نهایت در سال 1398 ماده واحده دیگری از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که دارای ابهامات و مشکلاتی است.
افغانستان کشوری در همسایگی ایران است. بخش عمده ای از افغانستان جزء قلمرو ایران بوده است در اواخر دوران سلسله افشاریه بخش های شرقی افغاننستان از سوی یکی از سرداران نادرشاه جدا گشت و کشوری جدید شکل گرفت. در سال 1979 میلادی پس از پیروزی انقلاب اسلامی جریانات چپ کمونیستی در افغانستان اقدامات نظامی را شروع کردند. در سال 1980 با حمله شوروی به افغانستان موج مهاجرت شهروندان افغانستان به سوی ایران شروع شد

کلیدواژه‌ها