جرم مشهود و تکالیف ضابطان دادگستری در ارتباط با حقوق شهروندی متهم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم انسانی دانشگاه ازاد واحد اسلامی ساوه

2 دکترای فقه و مبانی حقوق ، استاد یار دانشگاه و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

3 دانشجوی دوره دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده

پلیس به عنوان ضابطان دادگستری از جمله مهمترین نهادهای کارگزار عدالت کیفری است که کارکرد اصلی‌اش حفظ نظم و تضمین امنیت داخلی کشور می‌باشد. چراکه اولین و بیشترین تلاقی سیستم عدالت کیفری با شهروندان و حقوق و آزادی های آنها وخصوصاً شخص متهم به واسطه این نهاد صورت می‌گیرد. با توجه به اینکه ضابطان دادگستری رابطه ای مستقیم با حقوق افراد درگیر پدیده مجرمانه بویژه در ارتباط با جرایم مشهود دارند ،دارای وظایف مهم و قابل ملاحضه ای نسبت به آنها می باشدکه این مهم در قانون آیین دادرسی کیفری1392 اصلاحی 1394 به نحو قابل قبولی مورد توجه و تصریح قانونگذار قرار گرفته است.از جمله وظایف و تکالیف ضابطان دادگستری لزوم توجه و احترام به حقوق شهروندی اشخاص به عنوان حق انسانی و حقوق بشری در مدیریت پرونده کیفری می باشد. خطیرترین تکالیف ضابطین دادگستری در خصوص حفظ و تضمین حقوق شهروندی نسبت به شخص متهم می باشد که شامل صیانت ازکرامت انسانی متهم و ممنوعیت هر گونه شکنجه و اعمال اهانت آمیز نسبت به او، حق مصونیت متهم از سلب بدون دلیل آزادی، حق اطلاع متهم از موضوع و دلایل اتهام ،حق بر سکوت و حق بهره مندی از وکیل مدافع می باشد که موضوع بررسی این پژوهش قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها