مروری بر محکومیت‌های حقوقی ایران در دادگاه بین‌المللی داوری ورزش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترا مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

10.30510/psi.2022.377598.4187

چکیده

چکیده
امروزه ورزش حرفه‌ای در سراسر جهان گسترش یافته و اسناد بین‌المللی نیز به نوعی به ورزش توجه‌ کرده است. برگزاری بی‌شمار مسابقات ورزشی داخلی و بین‌المللی موجب بروز مشکلات حقوقی و اختلافات قراردادی و غیرقراردادی می‌شود که باید توسط نهادهای تخصصی ورزشی حل و فصل شود. در این مطالعه از روش تحلیل محتوا از نوع متنی استفاده شده است. در مطالعه حاضر آرایی که در دادگاه بین‌المللی داوری ورزش (CAS) درباره پرونده‌های مربوط به ورزش ایران صادر شده است مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. طبق بررسی‌های صورت‌گرفته در دادگاه عالی ورزش (CAS) پرونده‌هایی مربوط به ورزش ایران تشکیل می‌شود که فقط هزینه به همراه دارد. بررسی پرونده‌ها نشان می‌دهد که عملا بر سر هر موضوعی، فوتبال ایران پرونده‌ای در (CAS) دارد. از سه بر صفر شدن یک بازی بر اساس قوانین فوتبال ایران گرفته تا فسخ قراردادها توسط بازیکنان و مربیان. دادگاه عالی ورزش مکانی است که به عنوان بالاترین نهاد قضایی ورزشی به آن مراجعه می‌شود اما در ایران سال‌هاست که رویه متفاوت شده و اهدافی غیر از منافع ایران، دلیل مراجعه به این دادگاه شده است. نیاز است که نهادهای نظارتی به پرونده‌هایی که ایران طی سال‌های اخیر در مجامع بین‌المللی باخت ورود کند. دفاع از حقوق افراد و نهاد‌ها در مراجع حل و فصل اختلافات مرتبط با ورزش، نیازمند در اختیار داشتن دانش تخصصی و تجربه کافی در این حوزه است.

کلیدواژه‌ها