رسانه، دیپلماسی عمومی و آشفتگی در مفهوم قدرت (مطالعه سیاست خارجی دولت ترامپ)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

2 استاد گروه علوم سیاسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه ازاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

10.30510/psi.2023.387840.4276

چکیده

بعد از جنگ جهانی دوم ایالات متحده قدرت سخت (نظامی،اقتصادی) را در چارچوب راهبرد سیاست خارجی خود مشخص نمود که استراتژی سد نفوذ ومهار، نمونه آن می باشد و این دوره تا فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد ادامه داشت .از این دوره به بعد شاهد حرکت آمریکا به سمت قدرت نرم و کاهش مسائل نظامی در رویکرد این کشور در ارتباط با نظام بین الملل بوده ایم که مطرح شدن طرح نظم نوین جهانی،خاورمیانه بزرگ و... .را می توان به عنوان نمونه نام برد. با آغاز ریاست جمهوری باراک اوباما شاهد تحول در مفهوم قدرت بودیم که در سیاست خارجی آمریکا مفهومی تحت عنوان قدرت هوشمند مطرح شد که ترکیبی از قدرت سخت و نرم بود و تعامل با نظام بین الملل،حل و فصل چالش های بین المللی به صورت گروهی، امنیت دسته جمعی و مسائل زیست محیطی نمونه مشخص آن بود، ولی با روی کارآمدن دونالد ترامپ ایالات متحده آمریکا دچار آشفتگی در مفهوم قدرت شد، چرا که ترامپ به مخالفت با رسانه ها و مطبو عات پرداخت وآنها را دشمن آمریکا و ملت معرفی نمود و اساسا به رویکرد دیپلماسی عمومی و نظام بین الملل توجهی نداشت و در تصمیم گیری های خود در قبال مسائل جهانی مانند توافق آب و هوایی، پیمان نفتا و ترانس پاسیفیک درصدد برهم زدن معادلات بود، لذا خروج یکجانبه از برجام، تنش با اتحادیه اروپا و تنش با کره شمالی نشان دهنده آشفتگی در دیپلماسی این کشور در دوره ترامپ می باشد.

کلیدواژه‌ها