تحلیل ماهیت اختلافات حاصله از قراردادهای حوزه نفت و گاز و الزامات داوری آنها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 استادیار، گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاداسلامی، نجف آباد، ایران

چکیده

صنعت نفت و گاز برای مدت طولانی در ترویج استفاده از الزام به داوری برای حل و فصل اختلافات این حوزه پیشرو بوده است. در قراردادهای نفت و گاز که اغلب دراز مدت، همراه با مبالغ هنگفت و کلان می باشد؛ در پی بروز اختلاف، طرفین آن به دنبال یافتن راه حلی فوری و کارآمد برای حل و فصل اختلافات تجاری خویش اند. داوری همراه ویژگی هایی نظیر تخصص و آشنایی با حقوق نفت و گاز، توانایی درک مفاهیم فنی مربوط به این صنعت، فرآیند سریع با هزینه پایین می تواند گزینه خوبی فرا روی طرفین باشد؛ اما در مرحله اول، اینکه ماهیت قراردادهای این حیطه علی الخصوص قراردادهای گاز چیست و جنس اختلافات حاصله ما بین طرفین کدام است و چه موضوعاتی در داوری این عقود مطرح می گردد؛ نیازمند بررسی و تحلیل است که مقاله پیش رو با روش توصیفی – تحلیلی در صدد شناسایی و تحلیل این موارد خواهد بود.

کلیدواژه‌ها