.تحلیل انتقادی دیدگاه سلفییان در معیارهای بدعت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم قرآن و حدیث، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

2 استادیار گروه الهیات ، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران(نویسنده مسول)

3 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

چکیده

بدعت درروایات،غالباًدرمقابل شریعت و سنّت آمده و مقصودازآن،انجام کاری که برخلاف شریعت اسلام و سنّت نبوی است.سلفی‌گری تکفیری جریانی بدعت‌گرا است که با شعار احیای دین و پیروی از سلف صالح به وسیله‌ی ابن‌حنبل بنیان‌گذاری شده، بعدها توسط ابن‌تیمیّه و شاگردش ابن‌قیّم رواج و در سده-ی اخیر توسط محمّد‌بن‌‌عبدالوهّاب به عنوان مذهب و شیوه‌ای خاص در جامعه تداوم یافت. سلفیان -از ابن‌تیمیه تا وهابیت، القاعده و داعشیان- با ادعای وجود عبادات شرکیه، ادعیه و محبت شرکیه،شفاعت شرکیه و زیارت شرک یه مسلمین را فرورفتگان در بدعت‌های شرکیه می‌دانند و دست آخر غالب بدعت-های مسلمین را بدعت مکفره و مخرج از ملت و موجب کفر فقهی می‌دانند. عاملان شرا مشرک خوانده وبه تبع آن،خون واموال شان راحلال می‏شمارند. لذا بدعت‌گذاران در باورهای مردم ایجاد تردید نموده فرقه‌ها وجریان‌های باطل ایجاد کرده، سبب ناکارآمدی وگریزاز دین می‌گردند و چه زیانی بالاتر از تغییر هویّت جوامع دینی و از کف رفتن تمام سرمایه‌هایشان، درحالیکه برای حفاظت و انتقال آن به آیندگان، هزینه‌های گزافی داده شده ‌است. نوشته حاضر به بررسی تحلیل انتقادی دیدگاه سلفییان در معیارهای بدعت پرداخته و روش تحقیق در این پژوهش کتابخانه‌ای می‌باشد.

کلیدواژه‌ها