مطالعه تطبیقی مکانیزم‌های نظارتی و اجرایی حقوق بشر در ایران و ایالات متحده آمریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی دزفول، ایران

2 دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، امارات متحده عربی

3 دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز، ایران

10.30510/psi.2021.265497.1428

چکیده

در چند دهه اخیر، اقدامات جامعه بین‌الملل در زمینه ارتقاء حقوق بشر و حمایت از آن بسیار مهم و قابل توجه بوده است. نتیجه این اقدامات، افزایش تمایل دولت‌ها نسبت به حقوق بشر و مشارکت آنها در فرایند حمایت از حقوق بشر بوده است. این تمایلات باعث گردید که در سطوح مختلف بین المللی، منطقه‌ای و ملی، سازوکارها و مکانیزم‌های نظارتی و اجرایی مختلفی جهت حمایت از حقوق بشر در نظر گرفته شود. در سطوح ملی، اغلب کشورهای جهان، مکانیزم‌های مختلفی در جهت حمایت از حقوق بشر ارائه داده‌اند، که هر کدام از این مکانیزم‌ها دارای تفاوت‌هایی با مکانیزم‌های دیگر کشورها می‌باشد. نقض‌های گسترده حقوق بشر و عدم امکان پیشگیری از آن، همه مؤید این می‌باشند که مکانیزم کاملاً موثری برای حمایت از حقوق بشر وجود ندارد و همه‌ی ساز و کار‌های نظارتی و اجرایی نیز نمی‌توانند به صورت کاملا موثر بر اجرای قواعد حقوق بشر اعمال نظارت نمایند، لذا باید مکانیزم‌های نظارتی و اجرایی در سطوح ملی کشورها جهت رسیدن به مکانیزم‌های نظارتی و اجرایی مطلوب مورد تحلیل قرار گیرند. از این رو این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی به مطالعه تطبیقی مکانیزم‌های نظارتی و اجرایی حقوق بشر در ایران و ایالات متحده آمریکا پرداخته است

کلیدواژه‌ها