مبانی حقوقی و پیامدهای خروج آمریکا از رژیم های کنترل تسلیحات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی گروه حقوق بین‌الملل عمومی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

2 عضو هیأت علمی حقوق بین‌الملل عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،تهران،ایران

3 استادیار، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام، ایران

10.30510/psi.2022.299494.2125

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تبیین مبانی حقوقی و پیامدهای خروج آمریکا از رژیم های کنترل تسلیحات به روش توصیفی ـ تحلیلی به انجام رسید. نتایج نشان می‌دهد: کنترل تسلیحات و خلع سلاح چه از نظر روند و چه از نظر مفاد و مقررات، ابزارهای پر اهمیت و تاثیر گذار در امنیت کشورها به شمار می آیند، زیرا از یک سو موجب رفع ابهامات در رفتارهای نظامی و سیاست خارجی دولت می شوند و ثبات را افزایش می دهند و از سوی دیگر عضویت در این نوع از معاهدات پیامدهای امنیتی خاصی را به دنبال دارند، همچون معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته ای که باعث تحدید حاکمیت کشورها می شود. و با خروج آمریکا از این پیمان آینده‌ای تاریک بر صلح بین‌المللی سایه افکن خواهد شد؛ لغو پیمان‌نامه منع موشک‌های هسته‌ای میان برد را می‌توان مرگ توافقی ۳۰ ساله میان آمریکا و روسیه تلقی کرد، خروج آمریکا از آی‌اِن‌اف می‌تواند زمینه‌ای برای طرح بسیاری از مسائل نظامی ـ‏ امنیتی،‏ سیاسی و اقتصادی باشد؛ برای مثال، در ابعاد ساختاری، چندجانبه و دوجانبه مناسبات بین‌المللی و منطقه‌ای قدرت‌های بزرگ را تحت تأثیر قرار دهد.

واژگان کلیدی: مبانی حقوقی، پیامد، خروج آمریکا، رژیم، کنترل تسلیحات

کلیدواژه‌ها