نقش شورای امنیت در ساز و کارهای حقوقی مبارزه باتروریسم بین المللی پس از حادثه 11 سپتامبر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت کرمان

2 استادیار دانشگاه آزاد بافت کرمان

10.30510/psi.2022.325124.2999

چکیده

چکیده: از جمله کهن‌ترین آرمان‌های بشر برقراری صلح و امنیت بین المللی بوده و می‌باشد. مفهوم این دو بحث در گذر زمان دچار تغییر و تحول زیادی شده است چنانکه پس از وقوع حادثه 11 سپتامبر این مسئله در سطح جهانی از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار گشت. پس از این حادثه منحوس، جامعه بین المللی تدابیری چون تصویب 12 کنوانسیون جهانی و 7 کنوانسیون منطقه‌ای و شورای امنیت با صدور قطعنامه 1373، برای مقابله با حوادثی این چنینی پرداختند. بنابراین می‌توان بر اساس یافته‌های این پژوهش اذعان نمود که روند مقابله با تروریسم بین المللی در حقوق بین الملل از روندی بسیار کند برخوردار است، که این خود نشان دهنده فقدان قوانین متقن یا قوانین مغایر کرامت انسانی در حقوق بشر می‌باشد.

* * * * * * * * * * * * * * * *
کلمات کلیدی: شورای امنیت، حادثه 11 سپتامبر، تروریسم، حقوق بین الملل، حقوق بشر.

کلیدواژه‌ها