دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران در جهان اسلام با تأکید بر نقش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی، واحد اهواز،دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز ، ایران .

2 دانشجوی دکتری گروه علوم سیاسی،واحد بین المللی خرمشهر،دانشگاه آزاداسلامی،خرمشهر،ایران.

3 استادیارگروه علوم سیاسی، واحد اهواز، دانشگاه ازاد اسلامی، اهواز، ایران.

4 استادیار گروه علوم سیاسی، واحد اهواز،دانشگاه آزاد اسلامی،اهواز ، ایران .

10.30510/psi.2023.346184.3551

چکیده

توسعه و پیشرفت ارتباطات و اطلاعات در جامعه اطلاعاتی بین‌المللی و به تبع آن ظهور سیاست فراملی، ایجاب کننده دیپلماسی نوینی است که بر شفافیت، باز بودن و همکاری با بازیگران جامعه مدنی و فراملی در حوزه همگانی استوار باشد. در این بین، به سبب اهمیت و توجه جمهوری اسلامی ایران برای ملت‌ها و افکار عمومی، این نوع دیپلماسی از جایگاه قابل ملاحظه‌ای در سیاست خارجی کشور برخوردار است. از این‌رو، سوالی که دغدغه اصلی نگارنده را در پی دارد این است که در دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران در قبال جهان اسلام، کدام ارکان از نقش و جایگاه موثری برخوردار بوده است؟ در پاسخ به این پرسش و با الهام از الگوی مفهومی و راهبردی دیپلماسی عمومی، این فرضیه مطرح می‌گردد که به نظر می‌رسد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مرور زمان نقش اساسی دیپلماسی عمومی کشور را در کنار سایر ارکان به عهده گرفته است و این امر در سال‌های اخیر و با استیلای تکنولوژی‌های نوین رسانه‌ای و شبکه‌های مجازی و قدرتهای رقیب در عرصه جهانی و منطقه‌ای نظیر ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، ترکیه و عربستان سعودی و ضرورت به روزرسانی اطلاعات، بسیار پررنگ‌تر شده است. روش تحقیق در این مقاله از نوع توصیفی ـ تحلیلی است و روش گردآوری داده‌ها، کتابخانه‌ای و ابزار فیش‌برداری است.

کلیدواژه‌ها