حمایت از قربانیان تروریسم در پرتو همکاری سازمان های منظقه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف اباد

2 گروه حقوق واحد نجف آباد ، دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد ایران ، استادیار دانشگاه یزد

3 گروه حقوق واحد نجف اباد ، دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد ، ایران ، دانشیار آزاد خوراسگان

10.30510/psi.2023.263443.1404

چکیده

گروه‌های تروریستی با ایجاد ترس و وحشت عمومی به نقض حقوق بنیادین بشرهمچون حق حیات، حق برامنیت، حق بر صلح، حق برسلامتی و کرامت انسانی می‌پردازند. قربانیان تروریسم علاوه بر کشته و زخمی شدگان، شامل بازماندگان و نزدیکان قربانیان اقدامات تروریستی نیز می‌شوند. این قربانیان به صورت تصادفی و اتفاقی مورد حمله تروریستی قرار می‌گیرند. و در شمار بی‌گناه ترین افراد انسانی هستند. بنابراین شایسته ونیازمند توجه و واکنش حمایتی ویژه جامعه بین‌المللی در پرتو حقوق‌بین‌الملل می‌باشند. حمایت از این قربانیان باستناد تعهدات جامعه بین‌المللی که به نظر از نوع تعهدات عام‌الشمول نیز می‌باشد؛ پیش از هر اقدامی مستلزم شناخت مفهوم تروریسم، قربانیان تروریسم، انواع قربانیان تروریسم، مبنا و ماهیت تعهدات جامعه بین‌المللی در حمایت از این قربانیان، مسئولیت جامعه بین‌المللی در راستای حمایت در موارد نقض تعهدات جامعه بین‌المللی و بررسی حمایت‌هایی است که اعضاء جامعه بین‌المللی از این افراد به‌عمل می‌آورند؛ به علاوه حمایت از حقوق قربانیان تروریسم در چارچوب نظام عدالت کیفری ملی و بین‌المللی، یکی از مهمترین مسائل موجود در حقوق کیفری بوده که این امر مورد توجه جامعه بین‌المللی قرار گرفته است. و بر این اساس مبادرت به تصویب اسناد متعددی نموده‌اند. بنابراین ضرورت حمایت ویژه از قربانیان تروریسم که در مکتب عدالت ترمیمی است، در نظام حقوق ملی و بین‌المللی از منظر گستردگی اقدامات تروریستی، ضرورت بیشتری می‌یابد.

کلیدواژه‌ها