بررسی تاثیر شبکه‌های ارتباطی مجازی بر کنش‌های نخبگان سیاسی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی(جامعه شناسی سیاسی)، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی ، قم ، ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر شبکه‌های ارتباطی مجازی بر کنش‌های نخبگان سیاسی جمهوری اسلامی ایران است. درواقع مطالعه حاضر در این صدد است تا به بررسی تاثیر فناویهای نوین ارتباطی مانند شبکه‌های اجتماعی مجازی، برعملکرد نخبگان حکومتی پرداخته وعملکرد سیاسی آنان را در توسعه فرهنگ سیاسی و دیپلماسی حکومت مورد بررسی قرار دهد. کنش سیاسی نخبگان حکومتی در شبکه‌های ارتباطی مجازی از زمان انقلاب تقریبا دریک فرایند مشخص بوده است که در ابتدای انقلاب با استفاده از رسانه های موجود توانستند فکر و ایده خود را به مردم برسانند و مقبولیت پیدا کنند بعد از جنگ تحمیلی تقریبا رسانه ها در خدمت دولت بوده و تکنولوژی رویکرد اجتماعی محور داشته است. اما با پیشرفت تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطی مانند شبکه های مجازی نخبگان حکومتی نتوانستند ایده و تفکر عالب خود را در این رسانه ها به مردم دیکته کنند و اکثرا به عنوان ضد رسانه حکوتی عمل نمودند و نگرش و کنش نخبگان در مقابل این تکنولوژی ها با اعمال کارهای مانند فیلترینگ و یا محصول غرب نامیدن آنها، در واقع نتوانستند از ظرفیت‌های این رسانه‌های نوین استفاده مناسبی داشته باشند.

کلیدواژه‌ها