تحلیل نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران از منظر گفتمان مشروطه مشروعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی ،تهران ،ایران

2 دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ،تهران،ایران

10.30510/psi.2023.261724.1385

چکیده

چکیده:
همزمان با شکل‌گیری نهضت مشروطه، جریانی در جهت مقابله با آن شکل گرفت که به مشروطه مشروعه شهرت دارد. مبانی نظری جریان مشروطه مشروعه بر نظریه‌های حکومت اسلامی استوار بوده و در تضاد با مبانی حکومتهای سکولار قرار دارد. هر چند طرفداران مشروطه مشروعه در عصر مشروطه توانستند برخی از دیدگاه‌های خود را در قانون اساسی و سایر قوانین به کرسی بنشانند لیکن این نگاه حداقلی به هیچ وجه مورد پسند آنان نبود و این جریان حیات خود را حفظ و در جمهوری اسلامی ایران و با پیروزی انقلاب اسلامی به طور کامل به بار نشست. در واقع تأسیس نظام جمهوری اسلامی را میتوان در ادامه سنت مشروطه مشروعه و دیدگاه‌های افرادی همچون شیخ فضل‌الله نوری دانست؛ دستیابی به چنین دیدگاهی با مدّاقه در مبانی نظری نظام جمهوری اسلامی از جمله ولایت فقیه و قانون‌گذاری متشرعانه امکان‌پذیر است همچنین هم نظری رهبران انقلاب و نویسندگان قانون اساسی با نظریه پردازان نظریه مشروطه مشروعه مؤید این دیدگاه خواهد بود.
کلید واژگان: مشروطه مشروعه -جمهوری اسلامی-قانون‌گذاری متشرعانه.

کلیدواژه‌ها