سیاست جنایی حاکم بر جرایم علیه سلامت مصرف‌کنندگان در حقوق ایران و امریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

2 استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران. (نویسنده مسئول).

3 استاد دانشگاه آزاد شیراز گروه حقوق جزا و جرم شناسی

10.30510/psi.2023.272758.1526

چکیده

با وجود اینکه حقوق مصرف کننده یکی از مسائل مهم حقوق جزا محسوب می شود اما در کشور ایران به قوانین و اجرای آنها کمتر توجه شده است و بسیاری از مصرف کنندگان پیگیر دفاع از علت نارضایتی خودشان از کالاها و خدمات ارائه شده در بازار نیستند و بیشتر اوقات ترجیح می دهند تا به سراغ کالای مورد علاقه خودشان بروند و از خرید کالاهای کم کیفیت خودداری نمایند. از اینرو مطالعه حاضر با هدف تعیین راهکارهای علمی و عملی در جهت حمایت فوری از مصرف کننده در مقابل عرضه کنندگان کالا و خدمات در سال 1401 با روش توصیفی- تحلیلی و بر اساس مطالعات کتابخانه ای انجام شده است. یافته‌های حاصل از این مطالعه نشان داد که در قوانین و آیین نامه های موجود در ایران و خارج از کشور ایران تعاریف گوناگونی از مصرف کننده و تامین کننده ارائه شده است که ناشی از انگیزه اشخاص در خرید و ارائه کالا و خدمات می باشد.

کلیدواژه‌ها