پیشنهاد یک چارچوب خط لوله برای شبکه توزیع آب در راستای برنامه ریزی و تصمیمات سیاسی بر روی داده های LiDAR

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 19395-36971، تهران، ایران.

2 دانشکده عمران، دانشگاه علوم مالزی، کمپ مهندسی

3 دانشکده عمران، دانشگاه علوم مالزی، کمپ مهندسی.

10.30510/psi.2023.427058.4395

چکیده

شبکه توزیع آب (WDN) یک زیرساخت حیاتی در هر جامعه مدرن است. کمبود آب آشامیدنی سالم و کمبود آب بحرانی ترین مسائل قرن حاضر است. منابع آب آشامیدنی شیرین متاسفانه به طور فزاینده ای نادر می شوند. بنابراین، اطمینان از WDN های قابل اعتماد و ایمن برای ارائه آب آشامیدنی با کیفیت، کمیت و تداوم مطلوب به اولویت های کلیدی برای تامین کنندگان آب تبدیل شده است. علاوه بر این، در صورت اختلالات عمدی یا تصادفی (مثلاً از دست دادن سر)، خطر آسیب ساختاری و کیفیت آب به خطر افتاده مرتبط افزایش می‌یابد. این تحقیق نحوه اعمال و توسعه پایگاه داده جغرافیایی به ویژه شبکه هندسی برای شبکه خطوط لوله را برای ارزیابی شبکه خط لوله آب با داده های جهت جریان با استفاده از مطالعه موردی داده های Syarikat Air Johor (SAJ) و همچنین با استفاده از پسوند جدید برای یکپارچه سازی داده های LiDAR نشان می دهد. با اطلاعات خطوط لوله و تعیین جهت جریان شبکه آبرسانی در مناطق شهری.

کلیدواژه‌ها