دوره و شماره: دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 8، دی 1398، صفحه 1-253 
«نمادهای سیاسی شهر تهران و هویت شهری

صفحه 112-142

10.30510/psi.2019.109969

سید محمد مهدیزاده؛ آمنه صدیقیان بیدگلی؛ فاطمه اصلان زاده


شیوه محاسبه فرصت از دست رفته در مسئولیت مدنی در حقوق ایران و انگلیس

صفحه 465-483

10.30510/psi.2021.244601.1230

سید قاسم تیموری سندسی؛ سید حسین صفایی؛ منصور امینی؛ جلیل مالکی


اسلام سیاسی افراطی و شأن سیاسی زن

صفحه 528-543

10.30510/psi.2021.307099.2442

بتول فلاح مراد؛ غلامرضا خواجه سروی؛ حسین ابوالفضلی کریزی؛ علی صالحی فارسانی


رابطه ی دین بر فرهنگ و سیاستگذاری اجتماعی شهروندان تهران

صفحه 544-609

10.30510/psi.2021.310291.2463

سید علی نیا کیانی تهرانی؛ محمدرضا قائدی؛ ارسلان قربانی؛ رضا سیمبر


طراحی الگوی کارآفرینی دیجیتالی در شرکت‌های دانش بنیان

صفحه 658-678

10.30510/psi.2021.310880.2560

حمید کشاورزیان؛ محمد رضا کاباران زاد قدیم؛ دکتر عبداله کولوبندی؛ حسین ادب


الگویابی عوامل مؤثر بر گسترش پوشش استانداردسازی با تأکید بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

صفحه 815-838

10.30510/psi.2022.322128.2881

سیدسعید میرنظامی مدنی؛ حبیب اله جوانمرد؛ زین‌العابدین امینی سابق؛ احسان ساده


نقش سیاست در اقتصاد مولد پس از انقلاب 1357

صفحه 983-997

10.30510/psi.2022.295274.2013

جواد بهمنی؛ اسماعیل شفیعی؛ محمدعلی شهریاری


اثربخشی الگوی مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در صنعت خودروسازی با رویکرد ترکیبی (مطالعه موردی : شرکت ایران‌خودرو در استان آذربایجان شرقی)

صفحه 1096-1121

10.30510/psi.2022.337456.3347

احسان یونسی سلماسی؛ سیروس فخیمی آذر(نویسنده مسئول)؛ مرتضی محمود زاده؛ فرهاد نژاد حاجی علی ایرانی؛ حسین بوداقی خواجه نوبر


بررسی تطبیقی نقش قراردادها در ورزش در حقوق ایران و کامن لا

صفحه 1180-1197

10.30510/psi.2022.343339.3484

حسین جاگرانی؛ مجید نوروزی خولکی؛ امیررضا قنداق ساز؛ محمد وریا خورده بینان؛ حمید بذرپاچ


چالش های وزارت صنایع در پاسخ به نیازهای جنگ

صفحه 1198-1217

10.30510/psi.2022.346005.3546

لیلا فعله گری؛ عبدالرضا ادهمی؛ نوروز هاشم زهی


نگرشی به شرط فعل حقوق منفی درعقود قوانین حقوقی ایران

صفحه 2366-2385

10.30510/psi.2022.343068.3475

حامد اشرفی پور؛ سید ابراهیم حسینی؛ محمود قیوم زاده


بررسی راهکارهای توسعه و ارتقاء سند رسمی

صفحه 2386-2402

10.30510/psi.2022.347166.3587

علی علمی مقدم؛ محمدرضا غلامپور؛ علی رضا بخشنده


ممیزی اخلاق در احکام فقهی

صفحه 2585-2598

10.30510/psi.2022.357679.3872

جواد قلی یان امیری؛ عابدین مومنی؛ محمد علی خیراللهی؛ علی فقیهی


نقش قومیت در رفتار خرید گردشگران اصفهانی

صفحه 2603-2633

10.30510/psi.2022.364451.4049

محمود علیجانی؛ علی قلی پور سلیمانی؛ یلدا رحمتی غفرانی؛ کامبیز شاهرودی


نقش انجمن تبریز در نهضت مشروطه

صفحه 2739-2754

10.30510/psi.2021.245388.1239

روح الله طاهرنیا؛ رضا شعبانی صمغ آبادی؛ سینا فروزش


تاملی بر دیدگاهای ناظر بر ماهیت جرم ناقص

صفحه 2833-2845

10.30510/psi.2023.383718.4256

سید محمود عسگری ارجنکی؛ غلامحسین مسعود؛ محسن شکرچی زاده