دوره و شماره: دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 8، دی 1398، صفحه 1-253 
«نمادهای سیاسی شهر تهران و هویت شهری

صفحه 112-142

10.30510/psi.2019.109969

سید محمد مهدیزاده؛ آمنه صدیقیان بیدگلی؛ فاطمه اصلان زاده


شیوه محاسبه فرصت از دست رفته در مسئولیت مدنی در حقوق ایران و انگلیس

صفحه 465-483

10.30510/psi.2021.244601.1230

سید قاسم تیموری سندسی؛ سید حسین صفایی؛ منصور امینی؛ جلیل مالکی


اسلام سیاسی افراطی و شأن سیاسی زن

صفحه 528-543

10.30510/psi.2021.307099.2442

بتول فلاح مراد؛ غلامرضا خواجه سروی؛ حسین ابوالفضلی کریزی؛ علی صالحی فارسانی


رابطه ی دین بر فرهنگ و سیاستگذاری اجتماعی شهروندان تهران

صفحه 544-609

10.30510/psi.2021.310291.2463

سید علی نیا کیانی تهرانی؛ محمدرضا قائدی؛ ارسلان قربانی؛ رضا سیمبر


طراحی الگوی کارآفرینی دیجیتالی در شرکت‌های دانش بنیان

صفحه 658-678

10.30510/psi.2021.310880.2560

حمید کشاورزیان؛ محمد رضا کاباران زاد قدیم؛ دکتر عبداله کولوبندی؛ حسین ادب


الگویابی عوامل مؤثر بر گسترش پوشش استانداردسازی با تأکید بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

صفحه 815-838

10.30510/psi.2022.322128.2881

سیدسعید میرنظامی مدنی؛ حبیب اله جوانمرد؛ زین‌العابدین امینی سابق؛ احسان ساده


نقش سیاست در اقتصاد مولد پس از انقلاب 1357

صفحه 983-997

10.30510/psi.2022.295274.2013

جواد بهمنی؛ اسماعیل شفیعی؛ محمدعلی شهریاری


اثربخشی الگوی مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در صنعت خودروسازی با رویکرد ترکیبی (مطالعه موردی : شرکت ایران‌خودرو در استان آذربایجان شرقی)

صفحه 1096-1121

10.30510/psi.2022.337456.3347

احسان یونسی سلماسی؛ سیروس فخیمی آذر(نویسنده مسئول)؛ مرتضی محمود زاده؛ فرهاد نژاد حاجی علی ایرانی؛ حسین بوداقی خواجه نوبر


آسیب شناسی سیاست کیفری ایران در قلمرو جرائم علیه امنیت

صفحه 1165-1184

10.30510/psi.2023.406244.4350

حسین رضائی تودِشکی؛ سید محمود مجیدی؛ محمد جواد باقی زاده


بررسی تطبیقی نقش قراردادها در ورزش در حقوق ایران و کامن لا

صفحه 1180-1197

10.30510/psi.2022.343339.3484

حسین جاگرانی؛ مجید نوروزی خولکی؛ امیررضا قنداق ساز؛ محمد وریا خورده بینان؛ حمید بذرپاچ


چالش های وزارت صنایع در پاسخ به نیازهای جنگ

صفحه 1198-1217

10.30510/psi.2022.346005.3546

لیلا فعله گری؛ عبدالرضا ادهمی؛ نوروز هاشم زهی


نگرشی به شرط فعل حقوق منفی درعقود قوانین حقوقی ایران

صفحه 2366-2385

10.30510/psi.2022.343068.3475

حامد اشرفی پور؛ سید ابراهیم حسینی؛ محمود قیوم زاده


بررسی راهکارهای توسعه و ارتقاء سند رسمی

صفحه 2386-2402

10.30510/psi.2022.347166.3587

علی علمی مقدم؛ محمدرضا غلامپور؛ علی رضا بخشنده


جهانی شدن و تاثیر آن بر حاکمیت ملی دولت‌ها

صفحه 2421-2440

10.30510/psi.2024.186234.1015

روزبه احمدپور؛ سید باقر میرعباسی؛ ابو محمد عسگرخانی


ممیزی اخلاق در احکام فقهی

صفحه 2585-2598

10.30510/psi.2022.357679.3872

جواد قلی یان امیری؛ عابدین مومنی؛ محمد علی خیراللهی؛ علی فقیهی


نقش قومیت در رفتار خرید گردشگران اصفهانی

صفحه 2603-2633

10.30510/psi.2022.364451.4049

محمود علیجانی؛ علی قلی پور سلیمانی؛ یلدا رحمتی غفرانی؛ کامبیز شاهرودی


نقش انجمن تبریز در نهضت مشروطه

صفحه 2739-2754

10.30510/psi.2021.245388.1239

روح الله طاهرنیا؛ رضا شعبانی صمغ آبادی؛ سینا فروزش


تاملی بر دیدگاهای ناظر بر ماهیت جرم ناقص

صفحه 2833-2845

10.30510/psi.2023.383718.4256

سید محمود عسگری ارجنکی؛ غلامحسین مسعود؛ محسن شکرچی زاده