نظام انتخاباتی و تأثیر آن بر نظام حزبی در ایران

نویسنده

استادیار علوم سیاسی دانشگاه یاسوج

چکیده

احزاب سیاسی از جمله مهم‌ترین نهادهای سیاسی در نظام‌های دموکراتیک محسوب می‌شوند. در واقع، به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران دموکراسی بدون وجود احزاب سیاسی کارآمد و قوی بی‌معناست. علیرغم اهمیت احزاب سیاسی برای نظام‌های دموکراتیک متاسفانه در کشور ما احزاب سیاسی قدرتمند شکل نگرفته‌اند. ضعف احزاب سیاسی در کشور ما می‌تواند دلایل متعددی داشته باشد که در تحقیقات و پژوهش‌های مختلف به برخی از این دلایل پرداخته شده است. اما یکی از فاکتورهایی که می‌تواند تأثیرات عمیقی بر احزاب سیاسی و نظام حزبی در هر کشور بگذارد ولی در تحقیقات صورت گرفته در کشورمان به آن پرداخته نشده است فاکتور نظام انتخاباتی است. این در حالی است که به اعتقاد صاحب نظران مسایل احزاب و دموکراسی، نظام انتخاباتی مورد استفاده در هر کشور از جمله مهمترین عوامل شکل دهنده به نظام حزبی در هر کشور می‌باشد. در این مقاله تلاش شده تا ضمن معرفی انواع مختلف نظام‌های انتخاباتی، نوع نظام انتخاباتی به کار رفته در انتخابات مجلس شورای اسلامی مشخص شده و تأثیر این نظام انتخاباتی بر وضعیت احزاب سیاسی در جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گیرد.
 

کلیدواژه‌ها