دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 1-158 
رویکردی جامعه‌شناختی به نسبت دین و فناوری

صفحه 5-26

10.30510/psi.2018.96101

محمدرحیم عیوضی؛ سید حسام‌الدین باب‌گوره؛ احسانه محمدی