کلیدواژه‌ها = خاورمیانه
ارزیابی نقش گروههای رادیکال افراطی بر نظم امنیتی خاورمیانه از سال 2011

دوره 5، شماره 2، اردیبهشت 1401، صفحه 389-415

10.30510/psi.2022.326558.3015

سید محمد کلانترنیا؛ ماشااله حیدرپور؛ داود کیانی


آینده‌پژوهی ائتلاف عبری – عربی و سناریوی محتمل اثرات آن بر امنیت ملی ج.ا. ایران

دوره 5، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 519-539

10.30510/psi.2022.317906.2746

محمد حسن عرب پور؛ مهدی مطهرنیا؛ مهدی جاودانی مقدم


تبیین ژئوپلیتیک عملکرد وزارت خارجه در روابط ایران با دول خاورمیانه( 1320- 1356)

دوره 4، شماره 3، آذر 1400، صفحه 344-362

10.30510/psi.2022.309034.2415

یاسین جیران؛ فواد پورآرین؛ صالح پرگاری؛ مرتضی تهامی


آینده‌نگری روند بحران‌های ژئوپولیتیکی در خاورمیانه پس از 11 سپتامبر 2001

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399

10.30510/psi.2022.300877.2174

پیروز کوهستانی؛ محمدحسن نامی؛ کیومرث یزدان پناه درو