کلیدواژه‌ها = حقوق کیفری
تحلیل جامعه شناختی اشتباه در جنایات در حقوق کیفری ایران

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401

10.30510/psi.2022.328948.3089

روح الله محمدی؛ علی جمادی؛ علی جانی پور؛ داریوش بابایی


آسیب شناسی تعریف قانونی جرم

دوره 5، شماره 8، آبان 1401، صفحه 1759-1787

10.30510/psi.2022.320280.2832

محسن دیبانژاد؛ فرید محسنی؛ ناصر قاسمی


تحلیل ازدواج سفید با چشم انداز حقوق کیفری

دوره 5، شماره 5، مرداد 1401

10.30510/psi.2022.267220.1450

حمید رضا حاجی زاده؛ اشرف پاک نیت؛ نرگس رشیدی؛ مرضیه مرئوسی نوش آبادی


مداخله ی مصلحت در جرم انگاری و حدود و ثغور آن

دوره 5، شماره 4، تیر 1401، صفحه 408-420

10.30510/psi.2022.267116.1446

منوچهر عبدالهی؛ هما داودی گرمارودی؛ امیر سماواتی پیروز


اسئثنائات اصل برابری در حقوق کیفری ایران

دوره 5، شماره 2، اردیبهشت 1401، صفحه 675-696

10.30510/psi.2022.316989.2704

حمیدرضا فتحی؛ لمیا رستمی تبریزی


هتک حرز و اخراج مال در آن در فقه و مذاهب اهل سنت

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1399

10.30510/psi.2022.349262.3643

سهیلا بایبوردی؛ محمود قیوم زاده؛ عباسعلی حیدری