نویسنده = نیلوفر ربیعی منفرد
ارائه مدلی به منظور تربیت مدیران خلاق با تاکید بر بعد سازمانی

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 872-893

10.30510/psi.2022.329451.3105

نیلوفر ربیعی منفرد؛ لیلا بهمئی؛ محمد حسین پور