نویسنده = غلامرضا خواجه سروی
کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران و بحران مشروعیت

دوره 5، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 354-372

10.30510/psi.2022.321421.2854

بهنیا اصلانی؛ غلامرضا خواجه سروی


جمهوری اسلامی ایران و بحران ادغام

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 3060-3074

10.30510/psi.2022.311144.2498

بهنیا اصلانی؛ غلامرضا خواجه سروی؛ محمد باقر خرمشاد؛ عباسعلی رهبر