نویسنده = فریدون اکبرزاده
روشنفکران سنتی مدرنیته در دوران پهلوی؛ زمینه‌های شکل‌گیری انقلاب اسلامی

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 579-590

10.30510/psi.2022.328094.3057

احسان مدملیل؛ شیوا جلال پور؛ فریدون اکبرزاده؛ حامد محقق نیا


بررسی چالشها و موانع شکلگیری الگوی امنیتی موازنه قدرت در خاورمیانه (2020-2001).

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 2624-2639

10.30510/psi.2022.305697.2333

سعید عموزاده؛ حسین کریمی فرد؛ فریدون اکبرزاده؛ شهرام فتاحی


روشنفکران و جامعه سیاسی در دوران پهلوی؛ شکست لویاتان برساخته جامعه روشنفکری و وقوع انقلاب اسلامی

دوره 5، شماره 7، مهر 1401، صفحه 1026-1040

10.30510/psi.2022.317872.2739

احسان مدملیل؛ شیوا جلال پور؛ فریدون اکبرزاده؛ حامد محقق نیا


تحلیل تاثیر اقتصاد سیاسی بر امنیت جمهوری اسلامی ایران (مورد پژوهشی: تحریم های امریکا)

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 515-536

10.30510/psi.2022.259489.1362

عبدالرضا احمدی؛ لنا عبدالخانی؛ روح الله شهابی؛ فریدون اکبرزاده