نویسنده = احمد رنجبر
پدران بنیان گذار و تفسیر قانون اساسی

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 1317-1331

10.30510/psi.2022.323240.2921

یاسر پرورش؛ یاسر روستایی حسین آبادی؛ احمد رنجبر


جایگاه دادرسی شبه قضایی در قانون اساسی و سند تحول قضایی

دوره 5، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 835-866

10.30510/psi.2022.296771.2035

امین اله سالاری؛ مصطفی سراجی؛ احمد رنجبر