نویسنده = علی اکبر اسمعیلی
پیشگیری وضعی و اجتماعی از بزه‌دیدگی اطفال در فضای مجازی

دوره 4، شماره 3، آذر 1400، صفحه 1007-1026

10.30510/psi.2022.293706.1948

مصطفی ایقانی؛ رضا زهروی؛ حسین میری؛ علی اکبر اسمعیلی