نویسنده = هادی وکیلی
بررسی سیاست آقا محمد بیدآبادی درشکل گیری عرفان شیعی

دوره 5، شماره 7، مهر 1401، صفحه 914-895

10.30510/psi.2022.325600.2979

محمد دانشیار؛ اسماعیل منصوری لاریجانی؛ هادی وکیلی


بررسی احوال و اندیشه های عرفانی وسلوکی آقا محمد بید آبادی

دوره 5، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 363-391

10.30510/psi.2022.319994.2809

محمد دانشیار؛ اسماعیل منصوری لاریجانی؛ هادی وکیلی