نویسنده = مهدی نادری نسب
ارائه مدل مفهومی توسعه ورزش بر اساس تمدین نوین اسلامی ایرانی با رویکرد مدل معادلات ساختاری

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 1482-1496

10.30510/psi.2022.321580.2860

عباس علائی مقدم؛ مهدی نادری نسب؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی؛ سیدعباس بی نیاز


طراحی الگوی اعتمادسازی رسانه‌ای در ورزش کشور

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 1518-1538

10.30510/psi.2022.321403.2853

آرزو ملک؛ لیلی صفاری؛ مهدی نادری نسب