کلیدواژه‌ها = دادرسی
اختصاصی بودن دادرسی در سازمان تعزیرات حکومتی

دوره 5، شماره 5، مرداد 1401، صفحه 373-391

10.30510/psi.2022.315171.2635

احسان محمدی؛ مهران جعفری؛ کرم جانی پور


مطالعه کیفی سیاست دادرسی ایران در دعاوی خانوادگی

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 2848-2867

10.30510/psi.2022.352751.3757

ریحانه شهیدی؛ راحله کاردوانی؛ امیررضا دهقانی نیا؛ سید مهدی میرداداشی


چالش های رسیدگی به دعاوی مبتنی بر ارزهای رمزپایه در حقوق ایران

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 421-444

10.30510/psi.2021.289460.1821

حسن رضوانی؛ علیرضا مسعودی؛ فهیمه ملک زاده؛ اسماعیل شاهسوندی