کلیدواژه‌ها = رفتار خرید
طراحی مدل رفتار خرید کتاب دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی در دوران همه‌گیری کرونا

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 6557-6573

10.30510/psi.2022.357366.3862

رامین بهرنگی؛ مرضیه زنده دل جاده کناری؛ علیرضا فرخ بخت فومنی


نقش قومیت در رفتار خرید گردشگران اصفهانی

دوره 2، شماره 4، دی 1398، صفحه 2603-2633

10.30510/psi.2022.364451.4049

محمود علیجانی؛ علی قلی پور سلیمانی؛ یلدا رحمتی غفرانی؛ کامبیز شاهرودی