کلیدواژه‌ها = مقاومت
بررسی آثار قواعد فقهی حاکم بر تحقق اقتصاد مقاومتی

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 6441-6458

10.30510/psi.2022.360809.3931

محمدرضا حقیقی؛ فرج الله براتی؛ سید حسام الدین حسینی


بررسی تطبیقی بن مایه‌های ادب پایداری اشعار حسین ارسلان و جواهری

دوره 2، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 206-231

10.30510/psi.2021.310850.2727

سید اسماعیل آفاقی حسینی؛ فاطمه غفوری؛ پوران یوسفی