کلیدواژه‌ها = احزاب
تبیین راهکارهای گسترش جامعه مدنی در ایران

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 4672-4684

10.30510/psi.2022.352252.3748

فیصل حمیدی؛ علی اکبر امینی؛ یاسر کهرازه


بررسی ارتباط تحزب با توسعه اقتصادی قبل از انقلاب اسلامی (دوره پهلوی)

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 2378-2389

10.30510/psi.2022.313515.2589

سوسن خالقی؛ عیسی حسن زاده؛ محمدرضا نعیمی؛ عباسعلی طالبی


تعارض در ارزش های بنیادی و شیوه های جامعه پذیری سیاسی کارگزاران رسانه های جمعی ایران در سال 1399-1398

دوره 5، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 115-138

10.30510/psi.2022.263141.1402

محمد ساعی فر؛ اصغر مهاجری؛ امیرمسعود امیرمظاهری؛ علی اصغر محکی


جمهوری اسلامی ایران و بحران ادغام

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 3060-3074

10.30510/psi.2022.311144.2498

بهنیا اصلانی؛ غلامرضا خواجه سروی؛ محمد باقر خرمشاد؛ عباسعلی رهبر