کلیدواژه‌ها = خاتمی
تاثیر جهانی‌شدن بر تحول گفتمان مفهوم شهروندی در دولتهای هاشمی تا احمدی‌نژاد

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 2733-2753

10.30510/psi.2022.310843.2481

محسن ابایی فیجانی؛ محمدحسن الهی منش؛ علی محسنی مشتقین


سیاست دولت خاتمی و احمدی نژاد در مبارزه با فساد اداری بر اساس مدل سیستمی

دوره 5، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 121-148

10.30510/psi.2022.334210.3283

رسول علی زاده ساروکلایی؛ بهمن کشاورز؛ مهدی خوش خطی؛ عباس مرادی