کلیدواژه‌ها = انسجام
گفتمان اعتدال از شکل‌گیری تا افول

دوره 5، شماره 7، مهر 1401، صفحه 2-19

10.30510/psi.2022.266417.1437

نصرالله نخعی زرندی؛ مهناز احمدی؛ حسین معین آبادی بیدگلی


وضعیت سرمایۀ اجتماعی در ایران از نگاه صاحبنظران سیاسی و اجتماعی

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 424-446

10.30510/psi.2022.246347.1243

یونس مقتدر؛ محمود کتابی؛ علیرضا گلشنی


بررسی اثر سرمایه‌ی اجتماعی بر ساختار قدرت، انسجام و استحکام خانواده‌های ساکن شهر اراک

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 2539-2564

10.30510/psi.2022.350649.3693

صفورا خسروی؛ امیدعلی احمدی؛ علی روشنایی؛ حسین جمالی