کلیدواژه‌ها = محتوا
مسولیت مدنی تولید کنندگان و متصدیان انتقال محتوی در فضای مجازی

دوره 5، شماره 8، آبان 1401، صفحه 1226-1243

10.30510/psi.2022.316585.2669

همایون علی حسینی؛ حمیدرضا علی کرمی؛ رسول احمدی فر


پیوند ساختار و محتوا در سوره «اسراء»

دوره 4، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 2839-2865

10.30510/psi.2022.359725.3901

مریم حاجی قاضی استرابادی؛ مرتضی خرمی؛ ارسطو میرانی


بررسی محتوایی اخوانیات منثور فارسی از میانه قرن پنجم تا دوره معاصر(با رویکرد سیاسی، اجتماعی، ادبی)

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 1853-1872

10.30510/psi.2021.313614.2587

علی اصغر بابا صفری؛ پروین ضیا خدادادیان؛ عنایت الله شریف پور