کلیدواژه‌ها = مناطق روستایی
نقش شبکه‌های اجتماعی در پایداری ارتباطات خانواده در مناطق روستایی شهرستان کاشمر

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 2331-2376

10.30510/psi.2022.314586.2618

نرجس ابراهیمی؛ حمیدرضا حسینی دانا؛ بیتا شاه منصوری