کلیدواژه‌ها = امید اجتماعی
بررسی رابطه اعتماد به کیفیت حکمرانی و امید اجتماعی در بین جوانان شهر بوشهر

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 2273-2294

10.30510/psi.2022.301627.2202

محمد مشایخی؛ غلامرضا جعفری نیا؛ حبیب پاسالار زاده