کلیدواژه‌ها = عفو
عفو و بی‌کیفری به مثابه یک مؤلفه متناقض در سازوکارهای عدالت انتقالی

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 998-1008

10.30510/psi.2022.322110.2878

سید نجم الدین قریشی؛ عباسعلی کدخدایی؛ مجتبی بابایی


«عفو امتنانی»درنظام عدالت کیفری حاکمیت اسلامی

دوره 4، شماره 3، آذر 1400، صفحه 364-379

10.30510/psi.2022.267004.1448

معصومه ولی پوری؛ حسین غلامی؛ سید منصور میرسعیدی