کلیدواژه‌ها = فضیلت
فضیلت گرایی در پرتو آراء جماعت گرایان معاصر

دوره 5، شماره 7، مهر 1401، صفحه 348-361

10.30510/psi.2022.295912.2015

سید سعید ساداتی؛ حسین رحمت الهی